MR / Radiologi

Vi bestiller MR, CT og røntgenbilder, dersom det er nødvendig i utredningen av dine plager.  Vi henviser også til fysikalsk behandling dersom det er den riktige behandlingen.

Jeg hadde kroniske smerter nederst i ryggen etter et fall på 4 meter. Jeg stod i lang ventekø på sykehuset i Arendal, men følte behov for å gjøre noe raskt, så jeg fikk en henvisning til Yngve. Han sørget for at prosessen gikk raskest mulig, som å ta røntgenbilder. Var det noe jeg lurte på fikk jeg svar på telefon eller melding. Det ga en ekstra trygghet. Alle plagene jeg hadde før operasjonen er nå borte.
Glenn Sollid, 46 år