Fot

Vi behandler alle utfordringer med fot og akilles

Mange har opplevd å få vondt i akilles, hælen eller ledd som i storetåa (eksempelvis podagra). Smerter i foten kan ha mange bakenforliggende årsaker.

Det kan blant annet skyldes feilstillinger, nerver i klem, følgetilstander etter skader og slitasje.

Ved plager i akilleshælen er det viktig å begrense belastningen på hælen. Det vil si unngå løping. Etter en periode med avlastning, kan aktivitetsnivået økes.

Podagra eller urinsyregikt forårsaker sterke smerter i utsatte ledd, vanligvis i stortåa. Urinsyregikt kan enkelt behandles ved å redusere urinsyrenivået i blodet. Det finnes flere gode medisiner for dette.

Dette er en vanlig tilstand hvor det er en feilstilling i storetåleddet, slik at tåa peker mot utsiden av foten. Symptomene er smerter og rødhet over innsiden av grunnleddet til storetåa.

Kan behandles med sko som ikke trykker over leddet, eller med aksekorrigerende kirurgi.

Stiv storetå er en tilstand hvor brusken i storetåleddet er slitt, og dette gir smerter, og hevelse over leddet, smertene forverres ved bevegelse av tåa i grunnleddet.

Behandles primært med stiv såle som gir symptomlindring, alternativt med kirurgisk behandling.

Det er en tilstand hvor pasienten oftest har brennende eller ilende smerte som går fra undersiden av foten og ut i en tå. Oftest smerter mellom 3. og 4. tå, kan kjennes ut som å gå med stein i skoen.

Kan behandles primært med en såle i skoen som avlaster det smertefulle området og gir bedre plass for nerven som ligger i klem. Alternativet er kirurgisk behandling med operasjon hvor den betente nerveknuten fjernes.

Et synovialt ganglion er en ansamling av leddvæske som oftest er i relasjon til et ledd i hånd eller i fot. Ganglion kan også oppstå i forbindelse med en irritasjon i en seneskjede (tenosynovitt).