Kne

Kne-utfordringer; menisk og leddbånd

Skade av menisk samt leddbånd i kneet er hyppig forekommende. Skagerakklinikken utreder alle typer kneskader, hevelse i kne, samt slitasje i kneet, og vurderer egnede tiltak som trening hos fysioterapeut, kneoperasjon og kneprotese.

Kneskader sees hyppig i idretter som ski, håndball og fotball.  En kneskade skjer typisk ved vridninger av et bøyd kne, eller ved en akutt brå bevegelse som for eksempel ett fall.

Slitasje i kneleddet er også en hyppig forekommende tilstand. Symptomene kan være smerter og hevelse i kneleddet, samt synlige aksefeilstillinger.

Denne tilstanden behandles med smertestillende medikamenter i kombinasjon med fysikalsk behandling i regi av fysioterapeut, samt egentrening.

Ved uttalte symptomer vurderes aksekorrigerende inngrep primært hos pasienter under 50 år, og hos eldre pasienter med invalidiserende smerter vurderes disse for protesekirurgi.

En kneprotese er enten en helprotese, eller en halvprotese. Om slitasjen i hovedsak sitter på innsiden av kneleddet kan pasienten være egnet for en halvprotese. Er slitasjen på utsiden av kneleddet eller at hele kneleddet er slitt, er en helprotese best egnet.

I kneet er det to menisker som utøver en støtdempende funksjon i leddet.

Meniskskader oppstår oftest i en kombinasjon av bøyd kne og en vridning. Symptomene er smerter i kneet, hevelse og noen ganger også låsninger/opphakningstendens.

Pasienter som ikke har artrose i kneet kan det være aktuelt med en kikhulsoperasjon hvor man enten suturer menisken tilbake på plass, eller fjerner deler av menisken. Hos de pasientene som har slitasje i kneleddet, er trening i regi av fysioterapeut førstevalget i forhold til behandling.

Hevelse i kneleddet sees etter akutte kneskader som for eksempel meniskskader, leddbåndskader, kneskål ut av ledd og ved bruddskader nær kneet. Andre årsaker til hevelse i kne kan være slitasje i kneet, reumatologiske tilstander som artritt ved leddgikt eller en akutt reaktiv hevelse etter en infeksjon.

Skyldes hevelsen i kneet slitasje eller annen reaktiv hevelse, kan knepunksjon med tapping av kneet og eller injeksjonsbehandling med kortison være et behandlingsalternativ.